Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt cực dương bằng than chì có màng ngăn xốp) thì

Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt cực dương bằng than chì có màng ngăn xốp) thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cl- (cực dương) ←  NaCl, H2O → Na+  (cực âm)

       2Cl- → Cl2 + 2e                2H2O + 2e →H2+ 2OH-

PT điện phân:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2+ H2

Vậy kết luận đúng ở đây là:

D. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dươngxảy ra quá trình oxi hoá ion Cl-

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn