Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về hoạt động của tim và hệ mạch có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tim co dãn tự động

Khi nói về hoạt động của tim và hệ mạch có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tim co dãn tự động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về hoạt động của tim và hệ mạch, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do có hệ dẫn truyền tim

II. Vận tốc máu trong hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện của mạch

III. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể

IV. Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co

V. Huyết áp giảm dần từ động mạch →tĩnh mạch →mao mạch

VI. Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố như : khối lượng máu ; độ quánh của máu ; độ đàn hồi của mạch máu ..


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phát biểu đúng là: I,III,VI

II sai, vận tốc tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện

IV sai huyết áp tâm thu là lúc tim co, huyết áp tâm trương tương ứng với lúc tim dãn

V sai, huyết áp giảm dần động mạch →mao mạch →tĩnh mạch

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn