Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về lưới và chuỗi thức ăn, kết luận nào sau đây là đú

Khi nói về lưới và chuỗi thức ăn, kết luận nào sau đây là đú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về lưới và chuỗi thức ăn, kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một loài có thể  sử dụng nhiều nguồn tức ăn khác nhau hoặc có thể là thức ăn của nhiều loài khác nhau nên nó có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau trong một lưới thức ăn

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn