Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sán

Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thực vật C3 có hô hấp sáng

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn