Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi tiến hành lai giữa hai cá thể có kiểu gen AB/ab x AB/ab

Khi tiến hành lai giữa hai cá thể có kiểu gen AB/ab x AB/ab

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi tiến hành lai giữa hai cá thể có kiểu gen AB/ab x AB/ab với nhau ( cho biết tần số hoán vị gen là 30%) , xảy ra ở cả hai giới. Tỉ lệ kiểu hình trội về cả hai tính trạng là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kiểu gen 

Tần số hoán vị gen là 30 % 

→Tỉ lệ giao tử ab =AB = 0,35 

→Tỉ lệ kiểu hình ab/ab = 0,35 x 0,35 = 0,1225

→Tỉ lệ kiểu hình trội về cả hai tính trạng là : 0,5 + 0,1225 = 0,6225 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn