Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII không mang đặc điểm nào sau đây?  

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII không mang đặc điểm nào sau đây?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII không mang đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các đáp án B, C, D: đều là đặc điểm thuộc cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII.

- Đáp án A: là đặc điểm của khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu.

Chọn: A

Ý kiến của bạn