Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kích thước của quần thể sinh vật là

Kích thước của quần thể sinh vật là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kích thước của quần thể sinh vật là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng các cá thể (hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn