Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lai phân tích ruồi giấm cái mình xám cánh dài thì thế hệ lai

Lai phân tích ruồi giấm cái mình xám cánh dài thì thế hệ lai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai phân tích ruồi giấm cái mình xám cánh dài thì thế hệ lai thu được 0.41 mình xám cánh dài: 0,41 mình đen cánh cụt: 0.09 mình xám cánh cụt: 0.09 mình đen cánh dài. Tần số hoán vị gen là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P: ♀ thân xám, cánh dài x ♂ thân đen cánh cụt ab/abFa: 0.41 thân xám cánh dài 0.41 thân đen cánh cụt 0.09 thân xám cánh cụt 0.09 thân đen cánh dài Ta có thân đen cánh cụt là 0.41 => tỷ lệ giao tử ab của ruồi cái là 0.41 là giao tử liên kết0.41= (1-f)/2  f= 0.18 hay 18%Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn