Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng (3). Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng (3) nên có đáy là tam giác đều diện tích (S = dfrac{{{3^2}sqrt 3 }}{4} = dfrac{{9sqrt 3 }}{4}).

Thể tích lăng trụ: (V = Sh = dfrac{{9sqrt 3 }}{4}.3 = dfrac{{27sqrt 3 }}{4})

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn