Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lấy ngẫu nhiên hai phần tử từ tập T = 0; 1; 2; ...; 9 . T

Lấy ngẫu nhiên hai phần tử từ tập T = 0; 1; 2; ...; 9 . T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lấy ngẫu nhiên hai phần tử từ tập T = {0; 1; 2; ...; 9 . } Tính xác suất để hai số được lấy ra đều là số chẵn và tổng của chúng nhỏ hơn 9.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn