Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ cao của chi tiết được kiểm tra:

Độ cao của chi tiết được kiểm tra:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ cao của chi tiết được kiểm tra:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn