Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lợi ích của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc không phải là

Lợi ích của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc không phải là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lợi ích của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc không phải là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lợi ích chủ yếu của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc là tận dụng được nguồn lao động dồi dào, nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở nông thôn, cung cấp tới 20% giá trị hàng hóa ở nông thôn => như vậy A,B,D đều là các lợi ích của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc

=> “thu hút vốn đầu tư nước ngoài” không phải lợi ích của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn