Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

m < -1/4 hoặc m > 0 m

m < -1/4 hoặc m > 0 m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số có 2 điểm cực trị ⇔ Phương trình y’ = – x2 – 4mx + m = 0 có 2 nghiệm phân biệt

⇔ ∆’ = (2m)2 + m > 0 ⇔ 4m2 + m > 0 ⇔ m > 0 hoặc m < – 1/4

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn