Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

M(3;-1;0)          M(0

M(3;-1;0)          M(0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có:  (d:;left{ begin{array}{l}x = 3 + ty =  - 1 - tz = 2tend{array} right. Rightarrow M in d Leftrightarrow Mleft( {3 + t;; - 1 - t;;2t} right).)

Lại có (M in (P) Rightarrow 2(3+t)-(-1-t)-2t-7=0 Leftrightarrow t=0.)

(Rightarrow M(3; -1; 0).)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn