Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm:

Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giáo sư Mauchly và học trò Eckert tại Đại học Pennsylvania đã thiết kế từ năm 1943 và cho ra mắt vào năm 1946 một máy tính khổng lồ với thể tích dài 20 mét, cao 2,8 mét và rộng vài mét, có khả năng thực hiện 5.000 phép toán cộng trong một giây. Sau vài năm, máy tính đã được phổ biến tại các trường đại học, các cơ quan chính phủ, ngân hàng và các công ty bảo hiểm.

Ý kiến của bạn