Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đời tổng thống nào của Mỹ gắn liền với “chiến lược toàn cầu“

Đời tổng thống nào của Mỹ gắn liền với “chiến lược toàn cầu“

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đời tổng thống nào của Mỹ gắn liền với “chiến lược toàn cầu“ phản cách mạng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn