Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sa

Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn