Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta là nơi có

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta là nơi có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta là nơi có


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn