Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mô tả nào sau đây về tARN là đúng

Mô tả nào sau đây về tARN là đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mô tả nào sau đây về tARN là đúng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A – liên kết theo NTBS của tất cả các ribonuclêotit => trong phân tử tARN chỉ có liên kết bổ sung ở một số cặp nucleotit không phải là tất cả .

B – tARN không cuộn xoắn => sai

D- chưa đủ dữ liệu để phân biết tARN và các loại ARN khác .

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn