Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm chuyển động có phương trình S = 2t^4 + 6t^2 - 3t + 1 với t tính bằng giây (s) và S tín

Một chất điểm chuyển động có phương trình S = 2t^4 + 6t^2 - 3t + 1 với t tính bằng giây (s) và S tín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm chuyển động có phương trình (S = 2{t^4} + 6{t^2} - 3t + 1) với (t) tính bằng giây (s) và (S) tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm (t = 3(s)) bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (vleft( t right) = S'left( t right) = 8{t^3} + 12t - 3 Rightarrow aleft( t right) = v'left( t right) = 24{t^2} + 12).

Tại thời điểm (t = 3,,left( s right) Rightarrow a = {24.3^2} + 12 = 228,,left( {m/{s^2}} right)).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn