Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường nộ

Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường nộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này có tổng số 1500 nucleotit. Số phân tử mARN tạo ra là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổng số ribonucleotit môi trường cung cấp để tổng hợp phân tử mARN là : 900 + 1200 + 1500 + 900 = 4500

Số phân tử mARN được tạo ra là : 45000 : 1500 = 3

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn