Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hộp giấy dạng hình lăng trụ đứng tam giác đựng 6 quả bóng bàn như nhau có bán kính là 2cm. Các q

Một hộp giấy dạng hình lăng trụ đứng tam giác đựng 6 quả bóng bàn như nhau có bán kính là 2cm. Các q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hộp giấy dạng hình lăng trụ đứng tam giác đựng 6 quả bóng bàn như nhau có bán kính là 2cm. Các quả bóng trong hộp được xếp thành hai lớp, chúng tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với các mặt của hộp giấy. Tính diện tích bìa giấy để làm chiếc hộp (nếp gấp không đáng kể).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận xét: Chiếc hộp giấy là hình lăng trụ tam giác đều có chiều cao (h = 4r = 8left( {cm} right))

 

Xét mặt cắt đi qua tâm của 3 quả bóng ở lớp bên trên, cắt khối hộp là tam giác đều MNP, cắt 3 khối cầu là 3 hình tròn bán kính 2cm.

Giả sử cạnh của tam giác MNP đều bằng a (left( {cm} right)). Khi đó, (MN = a,,,MH = dfrac{a}{2};,NH = dfrac{{asqrt 3 }}{2})

Xét tam giác vuông MNH có tâm đường tròn nội tiếp là I, bán kính đường tròn nội tiếp (r = 2cm)

Diện tích tam giác MNH: ({S_{MNH}} = dfrac{1}{2}{S_{MNP}} = pr Leftrightarrow dfrac{1}{2}.dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{4} = dfrac{1}{2}left( {a + dfrac{a}{2} + dfrac{{asqrt 3 }}{2}} right).2)( Leftrightarrow dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{8} = dfrac{{left( {3 + sqrt 3 } right)a}}{2})

( Leftrightarrow a = 4left( {sqrt 3  + 1} right),,left( {cm} right)) ( Rightarrow {S_{MNP}} = dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{4} = dfrac{{16{{left( {sqrt 3  + 1} right)}^2}.sqrt 3 }}{4} = 4sqrt 3 left( {4 + 2sqrt 3 } right) = 16sqrt 3  + 24,,left( {c{m^2}} right))

Chu vi tam giác MNP: ({C_{MNP}} = 3a = 3.4left( {sqrt 3  + 1} right) = 12sqrt 3  + 12,left( {cm} right))

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: ({S_{xq}} = {C_{MNP}}.h = left( {12sqrt 3  + 12} right).8 = 96sqrt 3  + 96left( {c{m^2}} right))

Diện tích của bìa là:  (left( {16sqrt 3  + 24} right).2 + 96sqrt 3  + 96, = 128sqrt 3  + 144left( {c{m^2}} right)).

Chọn: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn