Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một khối cầu có đường kính bằng 2 căn 3 có thể tích bằng:

Một khối cầu có đường kính bằng 2 căn 3 có thể tích bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khối cầu có đường kính bằng (2sqrt 3 ) có thể tích bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thể tích khối cầu là (V = frac{4}{3}pi {R^3} = frac{4}{3}pi {left( {frac{{2sqrt 3 }}{2}} right)^3} = 4sqrt 3 pi ).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn