Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi ké

Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi ké

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất (2% ) một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm kể từ khi bắt đầu gửi tiền gần với kết quả nào sau đây:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau 6 tháng đầu người đó nhận được số tiền là ({A_1} = 100.{left( {1 + 2% } right)^{dfrac{6}{3}}} = 104,04) (triệu đồng)

6 tháng sau, người đó gửi thêm 100 triệu đồng, do đó số tiền nhận được sau 1 năm là:

({A_2} = 204,04{left( {1 + 2% } right)^{dfrac{6}{3}}} = 212,283) (triệu đồng) ( approx 212) triệu đồng.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn