Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một người vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 06%/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó

Một người vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 06%/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 10 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi trả hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 10 triệu đồng). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết số nợ ngân hàng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để 

(begin{array}{l}dfrac{{aleft( {1 + r} right)left[ {{{left( {1 + r} right)}^n} - 1} right]}}{r} ge 200 Leftrightarrow dfrac{{10.left( {1 + 0,6% } right)left[ {{{left( {1 + 0,6% } right)}^n} - 1} right]}}{{0,6% }} ge 200 Leftrightarrow {left( {1 + 0,6% } right)^n} ge dfrac{{200.0,6% }}{{10.left( {1 + 0,6% } right)}} + 1 Leftrightarrow n ge {log _{1 + 0,6% }}left( {dfrac{{200.0,6% }}{{10.left( {1 + 0,6% } right)}} + 1} right) approx 18,84 Rightarrow {n_{min }} = 19end{array})

Vậy sau ít nhất 19 tháng thì người đó trả được hết số nợ ngân hàng.

Chọn: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn