Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử mARN dài 3060Å được tách ra từ vi khuẩn E.coli c

Một phân tử mARN dài 3060Å được tách ra từ vi khuẩn E.coli c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử mARN dài 3060Å được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 25%, 20%, 35% và 20%. Tính theo lý thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen đã tổng hợp ra phân tử mARN trên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có mARN có chiều dài là 3060 Å = > 900 ribonucleotit 

rA = T g = 0,25 x 900 = 225 

rU = A g = 0,35 x 900 = 315

rG = X g = 0,2 x 900 = 180

rX = G g = 0,2 x 900 = 180

Số lượng nucleotit mỗi loại trong gen tổng hợp nên phân tử đó là : 

A = T = Tg + Ag = 540 

G = X = Gg + Xg = 360 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn