Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một trong những nguyên nhân biến Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong là gì?

Một trong những nguyên nhân biến Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những nguyên nhân biến Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong là gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hội An trở thành thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong, vì:

- Do vị trí địa lý của Hội An:: là cửa ngõ ra - vào của các tỉnh và biển Đông, có hải cảng sâu, rộng phù hợp cho các thuyền buôn trong và ngoài nước đến neo đậu, buôn bán.

- Các hàng hóa từ Quảng Nam, Bình Khang, Diên Khánh, …đều theo đường thủy, đường bộ tập trung về Hội An.

- Chúa Nguyễn nới lỏng việc tự do buôn bán của thương thân nước ngoài, cho phép họ vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí.

Chọn: A

Ý kiến của bạn