Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh

Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo là gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta do Triệu Quang Phục lãnh đạo giành thắng lợi do những nguyên nhân sau:

- Cuộc kháng chiến được nhân dân ủng hộ, hưởng ứng.

- Biết tận dụng ưu thế của căn cứ Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và xây dựng lực lượng.

- Quân Lương gặp nhiều khó khăn, tổn thất và chán nản, luôn bị động trong chiến đấu.

- Nghĩa quân biết chớp thời cơ khi nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước.

Chọn: A

Ý kiến của bạn