Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:           

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

          


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Axit sunfuric đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước do đó nếu cho nước vào axit, nước sẽ nổi trên bề mặt axit. Khi xảy ra phản ứng hóa học, nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe gây nguy hiểm. Khi cho axit sunfuric vào thì axit sunfuric đặc nặng hơn nước, nếu cho từ từ axit vào nước, nó sẽ chìm xuống đáy nước, sau đó phân bố đều trong toàn bộ dung dịch. Như vậy khi có phản ứng xảy ra, nhiệt lượng sinh ra được phân bố đều trong dung dịch, nhiệt độ sẽ tăng từ từ không làm cho nước sôi lên một cách quá nhanh.

Đáp án: D

Ý kiến của bạn