Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn nguyên liệu nào dưới đây chủ yếu cung cấp hiđrocacbon

Nguồn nguyên liệu nào dưới đây chủ yếu cung cấp hiđrocacbon

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn nguyên liệu nào dưới đây chủ yếu cung cấp hiđrocacbon ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nguồn nguyên liệu chủ yếu cung cấp hiđrocacbon là dầu mỏ. Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn