Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:

Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là ATP, NADPH, CO2, khí O2 thoát ra môi trường

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn