Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân làm cho đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miề

Nguyên nhân làm cho đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân làm cho đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc xuống thấp hơn ở miền Nam là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn