Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân tạo nên những ngày nắng nóng trong mùa đông ở mi

Nguyên nhân tạo nên những ngày nắng nóng trong mùa đông ở mi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân tạo nên những ngày nắng nóng trong mùa đông ở miền Bắc nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn