Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định KHÔNG đúng về đột biến gen?

Nhận định KHÔNG đúng về đột biến gen?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định KHÔNG đúng về đột biến gen?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến thay thế nu => D sai

Đột biến gen dễ xảy ra nhất trong quá trình nhân đôi ADN

Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp,còn biến dị tổ hợp là nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn