Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào chưa chính xác về số oxi hoá:             

Nhận định nào chưa chính xác về số oxi hoá:             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào chưa chính xác về số oxi hoá:

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn