Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào dưới đây chưa đúng ?

Nhận định nào dưới đây chưa đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào dưới đây chưa đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các nhận định chưa đúng là A

Phân bố theo nhóm gặp khi môi trường bất lợi để cho các sinh vật trong quần thể hỗ trợ lẫn  nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường (so với các cá thể đơn độc thì các các  cá thể sống trong nhóm có khả năng sống sót và tồn tại tốt hơn) .  Tuy nhiên kiểu phân bố  này làm tăng mật độ cá thể trong  một đơn vị  diện tích nhất định => tăng sự cạnh tranh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn