Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây là chính xác về HCl:            

Nhận định nào sau đây là chính xác về HCl:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây là chính xác về HCl:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A sai vì HCl tan tốt trong nước

B đúng

C sai vì HCl dễ bay hơi

D sai vì dung dịch HCl trong nước mới có đầy đủ tính chất hóa học của axit.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn