Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây là chính xác:            

Nhận định nào sau đây là chính xác:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây là chính xác:

           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bán kính nhỏ => khả năng nhường e giảm => tính KL yếu dần

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn