Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây là không chính xác?        

Nhận định nào sau đây là không chính xác?        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây là không chính xác?

       


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm B gồm các kim loại

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn