Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhân tố chủ yếu nhất làm Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực p

Nhân tố chủ yếu nhất làm Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố chủ yếu nhất làm Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực phẩm của nước ta là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồng bằng sông Hồng sản xuất được lương thực thực phẩm là do có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào và khí hậu đa dạng; các nhân tố khác là bổ trợ cho sự phát triển

=> chọn C

Ý kiến của bạn