Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các kim loại kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy rất cao

Các kim lọai kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy thấp

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn