Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST    

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST mang gen quy định giới tính và có thể mang cả gen quy định tính trạng thường

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn