Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhôm là kim loại  

Nhôm là kim loại  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhôm là kim loại

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Ý kiến của bạn