Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là :

Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vi khuẩn phản nitrat chuyển hoá NO3- thành N2 làm mất nitơ trong đất

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn