Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam ở đầu thế kỉ XVI bao gồm

Những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam ở đầu thế kỉ XVI bao gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam ở đầu thế kỉ XVI bao gồm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự suy yếu của nhà Lê sơ, tình trạng ăn chơi xa xỉ của vua quan, không quan tâm đến đời sống nhân dân đã làm cho mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, nhân dân với nhà nước phong kiến trở nên gay gắt. Đây là hai mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong xã hội Việt Nam ở đầu thế kỉ XVI

Chọn: C

Ý kiến của bạn