Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào sau đây không nằm trong quyết định của hội nghị Ianta?  

Nội dung nào sau đây không nằm trong quyết định của hội nghị Ianta?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không nằm trong quyết định của hội nghị Ianta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các đáp án A, B, D: đều nằm trong quyết định của Hội nghị Ianta.

- Đáp án C: là xu thế của từng khu vực sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là từ những năm 60,70 của thế kỉ XX với sự ra đời của Liên minh châu Âu và ASEAN.

Chọn: C

Ý kiến của bạn