Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào không phán ánh tình hình kinh tế nông nghiệp của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Nội dung nào không phán ánh tình hình kinh tế nông nghiệp của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào không phán ánh tình hình kinh tế nông nghiệp của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tình hình nông nghiệp Champa thế kỉ II đến thế kỉ X:

- Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

- Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

- Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

=> Đáp án D: là tình hình thương nghiệp.

Chọn: D

Ý kiến của bạn