Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào sau đây không đánh giá đúng công lao của Ngô Quyền đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thu

Nội dung nào sau đây không đánh giá đúng công lao của Ngô Quyền đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không đánh giá đúng công lao của Ngô Quyền đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta trong thế kỉ X?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công lao của Ngô Quyền đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta trong thế kỉ X bao gồm:

- Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

- Là người mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp quý báu vào nghệ thuật quân sự Việt Nam.

=> Đáp án D: là đánh giá về Hai Bà Trưng.

Chọn: D

Ý kiến của bạn