Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp: <

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp: <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn: C

Ý kiến của bạn