Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với ge

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ và hoa trắng đều thuần chủng lai với nhau được F1 gồm 100% hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2. Cho các cây F2 tự thụ phấn được F3, tỷ lệ kiểu hình thu được ở F3 là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P: AA x aa

F1 : Aa

F2

F3 : Aa = , AA = aa =  ( qua 2 đời tự thụ)

5 đỏ : 3 trắng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn